Առողջապահական և աշխատանքի 
տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահական եվ աշխատանքի տեսչական մարմին

ՀՀ առողջապահական եվ աշխատանքի 
տեսչական մարմին

MapArmenianՀայ

Կայքէջը գտնվում է կառուցման փուլում:
Հարգանքով, կայքի աշխատակազմ

 Մենյու

Արձանագրվել են մահվան բժշկական վկայականի տրամադրման եւ դիահերձման կարգի խախտումներ06, փետրվար 2020

Արձանագրվել են մահվան բժշկական վկայականի տրամադրման եւ դիահերձման կարգի խախտումներ․ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմին

Հիմք ընդունելով մարզային բուժհաստատությունում վարչական վարույթների արդյունքում ստացված տվյալները եւ ընթացք տալով տարածքային ստորաբաժանման պետի զեկուցագրին՝ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինը սեփական նախաձեռնությամբ վարչական վարույթ է հարուցել Նոյեմբերյանի տարածաշրջանի մի շարք բժշկական ամբուլատորիաների նկատմամբ։

Վարչական վարույթների ընթացքում արձանագրվել են մի շարք խախտումներ տնային մահերի դեպքում մահվան բժշկական վկայականների տրամադրման գործընթացներում։ Արձանագրվել են դեպքեր, երբ հարազատները հրաժարվել են դիակի հերձումն իրականացնել համապատասխան լիցենզիա ունեցող բժշկական հաստատություններում՝ հստակ ախտորոշելու մահվան պատճառ հանդիսացող հիվանդությունները, բայց միաժամանակ բացակայում են այդ մասին համապատասխան գրավոր հիմքերը։ Բուժամբուլատորիաներում, որոնց հանդեպ հարուցվել են վարչական վարույթներ, խախտումներով են վարվել կամ առհասարակ չեն վարվել մահվան դեպքերի գրանցամատյանները, օբյեկտիվ զննման որոշ տվյալներ չեն գրառվել ամբուլատոր քարտերում։

ԱԱՏՄ լսումների ընթացքում ի հայտ են եկել տեղեկություններ, որ Տավուշի մարզային որոշ համայնքներում դիահերձումը կամ այսպես ասած «մաքրումն» իրականացվում է առանձին ֆիզիկական անձի կամ անձանց կողմից՝ չպահպանելով ախտաբանաանատատոմիական թափոնների, առանձին օրգանների մեկուսացման, թաղման սանիտարական կանոնները եւ նորմերը, հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային պահանջները։ Այսպիսի արատավոր երեւույթը մեկնաբանվում է դիահերձման տանելու ծախսերով, տեղափոխման տեխնիկական խնդիրներով եւ դիահերձարանների հեռու գտնվելով։

ԱԱՏՄ-ն, գործելով իր կանոնադրական լիազորությունների շրջանակներում, արձանագրված խնդիրների վերաբերյալ գրություններ է ուղարկել մարզպետերին՝ քայլեր ձեռնարկելու տնային մահերի դեպքում մահվան բժշկական վկայականների տրամադրման ընթացակարգի խիստ կանոնակարգման եւ հսկողության, տնային պայմաններում հերձումներ կատարելու հնարավոր երեւույթները բացառելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ, նյութեր են նախապատրաստվում ՀՀ ոստիկանությանը տրամադրելու համար՝ հանգամանքները ճշտելու։

Մեր երկրում հնարավոր այսպիսի մտահոգիչ խնդիրներն արմատախիլ անելու ուղղությամբ ԱԱՏՄ-ն իր լիազորությունների շրջանակում քայլեր կձեռնարկի այլ մարզերում եւս։

ՀՀ առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմինն ինչպես բժշկական ամբուլատորիաների աշխատակիցներին, այնպես էլ բնակչությանը հորդորում է զերծ մնալ՝ «Բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքով, Առողջապահության նախարարի 2008 թ․ մարտի 4-ի «Բժշկական թափոնների գործածությանը ներկայացվող հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային պահանջներ» N 2.1.3-3 սանիտարական կանոնները եւ նորմերը հաստատելու մասին N 03-ն հրամանով սահմանված պահանջների խախտումներից։

Ախտաբանաանատոմիական հերձումները կարող են չիրականացվել` հիմք ընդունելով մահացածի կյանքի օրոք հայտնած կամքը կամ նրա հարազատների կամ օրինական ներկայացուցչի գրավոր դիմումը՝ բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի:⬅ Վերադառնալ
hlib.am  logo  © 2019