Առողջապահական և աշխատանքի 
տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահական եվ աշխատանքի տեսչական մարմին

ՀՀ առողջապահական եվ աշխատանքի 
տեսչական մարմին

MapArmenianՀայ

Կայքէջը գտնվում է կառուցման փուլում:
Հարգանքով, կայքի աշխատակազմ

 Մենյու

Հատուկ ուշադրություն՝ պարբերական բուժզննության անցկացման կարգին․ ԱԱՏՄ խստիվ հորդորը՝ գործատուներին29, հունվար 2020

ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը (ԱԱՏՄ) հորդորում է տնտեսավարողներին՝ հատուկ ուշադրություն դարձնել պարբերական բժշկական զննության անցկացման կարգի պահպանմանը։ Հիմք ընդունելով մտահոգիչ վիճակագրությունն առ այն, որ տեսչական մարմնի կողմից տնտեսավարող սուբյեկտների հանդեպ հարուցված վարչական վարույթների մեծ մասի դեպքում արձանագրվում են նշված կարգի խախտումներ՝ ԱԱՏՄ-ն խիստ միջոցներ է ձեռք առնելու։

Աշխատանքի վայրում մասնագիտական ռիսկի գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող աշխատողները մինչև աշխատանքի ընդունվելը և աշխատանքի ընթացքում պարբերաբար պետք է բժշկական զննություն անցնեն։Տեսչական մարմինն իրականացնում է հսկողություն նախնական և պարբերական բժշկական զննության ենթակա բոլոր աշխատողների պարտադիր բժշկական զննության ենթարկվելու և այն ժամանակին անցկացնելու նկատմամբ:

Կազմակերպության տնօրինությունը պատասխանատվություն է կրում նախնական և պարբերական բժշկական զննություն չանցած, ինչպես նաև բժշկական հակացուցումներ ունեցող անձանց աշխատանքի թույլատրելու համար:

Մասնագիտական ռիսկի գործոնների ազդեցությանը ենթարկվող աշխատողների ցանկում են, մասնավորապես, վնասակար քիմիական նյութերի հետ շփվող, արտադրական աղմուկի, ճառագայթման աղբյուրների պայմաններում, մեխանիկական սարքերի ու հաստոցների վրա, հանքարդյունաբերության ոլորտում աշխատողները և այլն։ Նրանց ցանկը հաստատված է կառավարության 1089-Ն որոշմամբ։ Բուժզննմամբ պետք է պարզվի հանձնարարվող աշխատանքներին աշխատողների առողջության համապատասխանությունը։

Սա հնարավորություն կտա կանխել աշխատողների առողջական վիճակով պայմանավորված դժբախտ պատահարները և մասնագիտական հիվանդությունները և խուսափել վարչական պատասխանատվությունից:

Պարտադիր նախնական բժշկական զննություն չանցած կամ բժշկական հակացուցումներ ունեցող անձանց աշխատանքի ընդունելը, ինչպես նաեւ պարտադիր պարբերական բժշկական զննություննչանցած կամ բժշկական հակացուցումներ ունեցող անձանց աշխատանքի թույլատրելը առաջացնում է տուգանքի նշանակում նվազագույն աշխատավարձի քառասնապատիկից հիսնապատիկի չափով։

Դժբախտ դեպքերի կամ մասնագիտական հիվանդությունների հետևանքով ծագած դրամական պահանջները՝ կապված աշխատողի կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասի հետ, հատուցում է գործատուն` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:⬅ Վերադառնալ
hlib.am  logo  © 2019