Առողջապահական և աշխատանքի 
տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահական եվ աշխատանքի տեսչական մարմին

ՀՀ առողջապահական եվ աշխատանքի 
տեսչական մարմին

MapArmenianՀայ

Կայքէջը գտնվում է կառուցման փուլում:
Հարգանքով, կայքի աշխատակազմ

 Մենյու

Տեղեկատվություն

04․03․2020

2020 թվականի մարտի 04-ին Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փորձագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված կամ չնշանակված անձանց մասին

 
Պաշտոնի անվանում
Դիմողի անուն, ազգանուն
Պաշտոնում նշանակված անձի անուն, ազգանուն
Ծածկագիր
1
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի Մեղրիի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետի պետ
Կարինե Թայիրյան
Կարինե Թայիրյան
12-2.3-284


02․03․2020

2020 թվականի մարտի 02-ին Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված փորձագետի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված կամ չնշանակված անձանց մասին

 
Պաշտոնի անվանում
Դիմողի անուն, ազգանուն
Պաշտոնում նշանակված անձի անուն, ազգանուն
Ծածկագիր
1
Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնում բյուջետային գործընթացի պատասխանատու փորձագետ
1․ Տաթև Համբարձումյան
2․ Էլմիրա Յուզբաշյան


25․02․2020

2020 թվականի փետրվարի 25-ին Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված որոշակի ժամկետով թափուր պաշտոնը որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված կամ չնշանակված անձանց մասին

 
Պաշտոնի անվանում
Դիմողի անուն, ազգանուն
Պաշտոնում նշանակված անձի անուն, ազգանուն
Ծածկագիր
1
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոնի դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժնի պետ-դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ
1. Էդուարդ Մարգարյան
2. Լենա Կարապետյան
3. Մարինե Հակոբյան /չի բավարարում պաշտոնի անձնագրի պահանջներին/
Էդուարդ Մարգարյան
12-2.3-258


05․02․2020

2020 թվականի հունվարի 29-ին Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված թափուր պաշտոնն որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված կամ չնշանակված անձանց մասին

 
Պաշտոնի անվանում
Դիմողի անուն, ազգանուն
Պաշտոնում նշանակված անձի անուն, ազգանուն
Ծածկագիր
1
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետի պետ
Տիգրան Ուգուջյան /չի բավարարում պաշտոնի անձնագրի պահանջներին/
12-2.3-283


01․02․2020

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված թափուր պաշտոններն որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված կամ չնշանակված անձանց մասին։

 
Պաշտոնի անվանում
Դիմողի անուն, ազգանուն
Պաշտոնում նշանակված անձի անուն, ազգանուն
Ծածկագիր
1
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի դեղերի շրջանառության վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ-դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ
12-3.2-181
2
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հարավային տարածքային կենտրոնի հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ
1. Քնարիկ Համբարձումյան
2. Ռուզաննա Մկրտչյան
Քնարիկ Համբարձումյան
12-3.1-104
3
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հարավային տարածքային կենտրոնի բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժնի պետ-բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ
Նաիրա Մերվազյան
Նաիրա Մերվազյան
12-2.3-280
4
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի արևմտյան տարածքային կենտրոնի բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժնի պետ-բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ
12-2.3-264
5
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի ավագ մասնագետ
1. Լիանա Կերվալյան
2. Անանիա Մաղաքյան
3. Կարինե Հարությունյան
4. Արմինե Մինասյան
Արմինե Մինասյան
66-27.7-Մ3-3
6
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժնի ավագ մասնագետ
1. Լիանա Կերվալյան
Լիանա Կերվալյան
66-27.7-Մ4-1
7
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի որակի ապահովման վարչության գլխավոր մասնագետ
1. Ռազմիկ Դունամալյան
2. Հայկ Եղիազարյան
Հայկ Եղիազարյան
12-2.3-253
8
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և վերլուծությունների վարչության առաջատար մասնագետ
1. Հայկ Եղիազարյան
12-3.2-184


10․01․2020

Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված թափուր պաշտոններն որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված կամ չնշանակված անձանց մասին

 
Պաշտոնի անվանում
Դիմողի անուն, ազգանուն
Պաշտոնում նշանակված անձի անուն, ազգանուն
Ծածկագիր
1
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի արևմտյան տարածքային կենտրոնի դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժնի պետ-դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ
1. Արմեն Պողոսյան
2. Աշոտ Ենգիբարյան
3. Վարդան Գևորգյան /չի բավարարում պաշտոնի անձնագրի պահանջներին/
4. Կարինե Հակոբյան /չի բավարարում պաշտոնի անձնագրի պահանջներին/
Աշոտ Ենգիբարյան
12-2.3-263
2
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի արևելյան տարածքային կենտրոնի դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժնի պետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ
1. Նեկտար Խուդաբաշյան
Նեկտար Խուդաբաշյան
12-2.3 -274
3
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի արևմտյան տարածքային կենտրոնի բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժնի պետ-բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ
1. Սարգիս Ավագյան /չի բավարարում պաշտոնի անձնագրի պահանջներին/
12-2.3-264

Հայտարարություններ

6.12.2019

Հայտարարություն Առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը (այսուհետ` Տեսչական մարմին) հայտարարում է Տեսչական մարմնում հետևյալ թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու մասին

 
Պաշտոնի անվանում
Ծածկագիր
1
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի դեղերի շրջանառության վերահսկողության վարչության առաջատար մասնագետ-դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ


Տեղեկատվություն

06.12․2019

2019 թվականի դեկտեմբերի 6 -ին ԱԱՏՄ պաշտոնական կայքէջում հրապարակված թափուր պաշտոններն որոշակի ժամկետով զբաղեցնելու համար դիմած և պաշտոնում նշանակված կամ չնշանակված անձանց մասին

 
Պաշտոնի անվանում
Դիմողի անուն, ազգանուն
Պաշտոնում նշանակված անձի անուն, ազգանուն
Ծածկագիր
1
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հյուսիսային տարածքային կենտրոնի դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժնի պետ-դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ
12-2.3-269
2
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հյուսիսային տարածքային կենտրոնի դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ-դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ
12-3.1-94
3
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հյուսիսային տարածքային կենտրոնի բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ-բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ
Լիլիթ Ղազարյան
12-3.1-95
4
Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի հյուսիսային տարածքային կենտրոնի հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ-հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ
Աննա Մեհրաբյան
Աննա Մեհրաբյան
12-3.1-96


⬅ Վերադառնալhlib.am  logo  © 2019