Առողջապահական և աշխատանքի 
տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահական եվ աշխատանքի տեսչական մարմին

ՀՀ առողջապահական եվ աշխատանքի 
տեսչական մարմին

MapArmenianՀայ

Կայքէջը գտնվում է կառուցման փուլում:
Հարգանքով, կայքի աշխատակազմ

 Մենյու

Հաստիքացուցակ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

Ներբեռնել PDF 

NN

ը/կ

ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՄԻԱՎՈՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

ՀԱՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ

1.

Տեսչական մարմնի ղեկավար

1

1

2.

Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ

3

3

3.

տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական

2

2

4.

տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական

3

3

5.

Տեսչական մարմնի բյուջետային գործընթացի պատասխանատու

2

0

6.

պետական գնումների գծով առանձին գործառույթներ իրականացնող խորհրդատու - մասնագետ

0

1

7.

ֆինանսական և հաշվապահական աջակցության գծով մասնագետ

0

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1 1

11

Դեղերի շրջանառության վերահսկողության վարչություն

8.

վարչության պետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

1

9.

գլխավոր մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

4

4

10.

առաջատար մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

2

2

11.

առաջին կարգի մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

8

8

Բժշկական սպասարկման վերահսկողության վարչություն

12.

վարչության պետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

13.

գլխավոր մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

4

4

14.

առաջատար մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

2

2

15.

առաջին կարգի մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

8

8

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության վարչություն

16.

վարչության պետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

1

17.

գլխավոր մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

4

4

18.

առաջատար մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

2

2

19.

առաջին կարգի մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

8

8

Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և վերլուծությունների վարչություն

20.

վարչության պետ

1

1

21.

գլխավոր մասնագետ

6

6

22.

առաջատար մասնագետ

2

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

9

9

Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության վարչություն

23.

վարչության պետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

1

24.

գլխավոր մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

4

4

25.

առաջատար մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

2

2

26.

առաջին կարգի մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

8

8

Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն

27.

վարչության պետ

1

1

Իրավական աջակցության բաժին

28.

բաժնի պետ

1

1

29.

գլխավոր մասնագետ

4

4

30.

առաջատար մասնագետ

2

2

Փաստաթղթաշրջանառության բաժին

31.

բաժնի պետ

1

1

32.

գլխավոր մասնագետ

5

4

33.

առաջատար մասնագետ

0

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

14

14

Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին

34.

բաժնի պետ

1

1

35.

գլխավոր մասնագետ

2

2

36.

առաջատար մասնագետ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

4

Որակի ապահովման վարչություն

37.

վարչության պետ

1

1

38.

գլխավոր մասնագետ

5

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

6

6

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

39.

վարորդ

3

3

40.

հավաքարար

1

1

41.

պահակ

0

1

42.

տնտեսվար

1

0

43.

ցրիչ

1

1

44.

Ցանցային ադմինիստրատոր

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ

8 3

83

Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն

45.

կենտրոնի պետ

1

1

46.

կենտրոնի պետի տեղակալ

1

0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2

1

Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին

47.

բաժնի պետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

1

48.

գլխավոր մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

4

4

49.

առաջատար մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

2

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

7

Բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժին

50.

բաժնի պետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

51.

գլխավոր մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

4

4

52.

առաջատար մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

2

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

7

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին

53.

բաժնի պետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

1

54.

գլխավոր մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

8

8

55.

առաջատար մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

2

2

56.

առաջին կարգի մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

2

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

13

13

Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության բաժին

57.

բաժնի պետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

1

58.

գլխավոր մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

3

3

59.

առաջատար մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

6

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

60.

պահակ

0

1

61.

տնտեսվար

1

0

62.

հավաքարար

1

1

63.

վարորդ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3

3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

37

37

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

Հյուսիսային տարածքային կենտրոն/Վանաձոր/

64.

կենտրոնի պետ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1

1

Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին

65.

բաժնի պետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

1

66.

գլխավոր մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

2

2

67.

առաջատար մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

1

68.

առաջին կարգի մասնագետ-դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

5

Բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժին

69.

բաժնի պետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

70.

գլխավոր մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

71.

առաջատար մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

72.

առաջին կարգի մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

4

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին

73.

բաժնի պետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

1

74.

գլխավոր մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

2

2

75.

առաջատար մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

1

76.

առաջին կարգի մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

5

Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին

77.

բաժնի պետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

1

78.

գլխավոր մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

2

2

79.

առաջատար մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

4

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

80.

վարորդ

1

1

81.

պահակ

0

1

82.

տնտեսվար

1

0

83.

հավաքարար

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3

3

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

84.

Բաժնի պետ

1

1

85.

Գլխավոր մասնագետ

4

4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

5

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ԲԱԺԻՆ

86.

բաժնի պետ

1

1

87.

գլխավոր մասնագետ

4

4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

3 2

32

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ( ՍԻՍԻԱՆ )

88.

կենտրոնի պետ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1

1

Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին

89.

բաժնի պետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

1

90.

գլխավոր մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

2

2

91.

առաջատար մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

4

Բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժին

92.

բաժնի պետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

93.

գլխավոր մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

94.

առաջատար մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

95.

առաջին կարգի մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

4

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին

96.

բաժնի պետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

1

97.

գլխավոր մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

2

2

98.

առաջատար մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

2

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

5

Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին

99.

բաժնի պետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

1

100.

գլխավոր մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

2

2

101.

առաջին կարգի մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

4

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

102.

վարորդ

1

1

103.

պահակ

0

1

104.

տնտեսվար

1

0

105.

հավաքարար

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3

3

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ

ԿԱՊԱՆԻ ԲԱԺԻՆ

106.

բաժնի պետ

1

1

107.

գլխավոր մասնագետ

4

4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

2 6

26

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (ԱՐՏԱՇԱՏ)

108.

կենտրոնի պետ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1

1

Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին

109.

բաժնի պետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

1

110.

գլխավոր մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

2

2

111.

առաջատար մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

4

Բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժին

112.

բաժնի պետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

113.

գլխավոր մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

114.

առաջատար մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

115.

առաջին կարգի մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

4

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին

116.

բաժնի պետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

1

117.

գլխավոր մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

3

3

118.

առաջատար մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

2

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

6

6

Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին

119.

բաժնի պետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

1

120.

գլխավոր մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

2

2

121.

առաջին կարգի մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

4

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՐՄԱՎԻՐ Ի ԲԱԺԻՆ

122.

բաժնի պետ

1

1

123.

Գլխավոր մասնագետ

4

4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

5

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

124.

վարորդ

1

1

125.

պահակ

0

1

126.

տնտեսվար

1

0

127.

հավաքարար

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3

3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ

ԿԵՆՏՐՈՆ

2 7

27

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ( ԱԲՈՎՅԱՆ )

128.

կենտրոնի պետ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1

1

Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին

129.

բաժնի պետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

1

130.

գլխավոր մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

2

131.

առաջատար մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

1

132.

առաջին կարգի մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

5

Բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժին

133.

բաժնի պետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

134.

գլխավոր մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

2

135.

առաջատար մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

136.

առաջին կարգի մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

5

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին

137.

բաժնի պետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

1

138.

գլխավոր մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

3

139.

առաջատար մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

1

140.

առաջին կարգի մասնագետ-հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

6

Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին

141.

բաժնի պետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

1

142.

գլխավոր մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

2

143.

առաջատար մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3

4

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

144.

վարորդ

1

1

145.

պահակ

0

1

146.

տնտեսվար

1

0

147.

հավաքարար

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3

3

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Ի ԳԱՎԱՌԻ ԲԱԺԻՆ

140.

բաժնի պետ

1

0

141.

Գլխավոր մասնագետ

4

0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

2 4

24

ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ

ՀՍԿԻՉ ԿԵՏԵՐ

«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

142.

հսկիչ կետի պետ

1

1

143.

գլխավոր մասնագետ

1

10

144.

բժիշկ-համաճարակաբան

9

0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

11

11

Մեղրիի սահմանային

բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

145.

հսկիչ կետի պետ

1

1

146.

գլխավոր մասնագետ

0

1

147.

համաճարակաբանի օգնական

6

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

7

Բավրայի սահմանային

բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

148.

հսկիչ կետի պետ

1

1

149.

գլխավոր մասնագետ

0

1

150.

բժիշկ-համաճարակաբան

3

0

151.

համաճարակաբանի օգնական

3

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

7

«Շիրակ» օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

152.

հսկիչ կետի պետ

1

1

153.

գլխավոր մասնագետ

0

3

154.

Բժիշկ-համաճարակաբան

3

0

155.

համաճարակաբանի օգնական

1

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

5

156.

Բագրատաշենի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

157.

հսկիչ կետի պետ

1

1

158.

գլխավոր մասնագետ

0

3

159.

Բժիշկ-համաճարակաբան

3

0

160.

համաճարակաբանի օգնական

5

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

9

9

Այրում-Ջիլիզայի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

161.

հսկիչ կետի պետ

1

1

162.

գլխավոր մասնագետ

0

1

163.

համաճարակաբանի օգնական

4

3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

5

Գոգավան-Պրիվոլնոյեի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

164.

հսկիչ կետի պետ

1

1

165.

գլխավոր մասնագետ

0

1

166.

համաճարակաբանի օգնական

6

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀՍԿԻՉ ԿԵՏԵՐ

51

51

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

280

280⬅ Վերադառնալhlib.am  logo  © 2019