Առողջապահական և աշխատանքի 
տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահական եվ աշխատանքի տեսչական մարմին

ՀՀ առողջապահական եվ աշխատանքի 
տեսչական մարմին

MapArmenianՀայ

Կայքէջը գտնվում է կառուցման փուլում:
Հարգանքով, կայքի աշխատակազմ

 Մենյու

Հաստիքացուցակ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ

Ներբեռնել DOC 

NN

ը/կ

ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՄԻԱՎՈՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

1.

Տեսչական մարմնի ղեկավար

1

2.

Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ

3

3.

տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական

2

4.

տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական

3

5.

Տեսչական մարմնի բյուջետային գործընթացի պատասխանատու

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1 1

Դեղերի շրջանառության վերահսկողության վարչություն

6.

վարչության պետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

7.

գլխավոր մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

4

8.

առաջատար մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

2

9.

առաջին կարգի մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

8

Բժշկական սպասարկման վերահսկողության վարչություն

10.

վարչության պետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

11.

գլխավոր մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

4

12.

առաջատար մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

2

13.

առաջին կարգի մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

8

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության վարչություն

14.

վարչության պետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

15.

գլխավոր մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

4

16.

առաջատար մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

2

17.

առաջին կարգի մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

8

Ռիսկի գնահատման, ստուգումների պլանավորման և վերլուծությունների վարչություն

18.

վարչության պետ

1

19.

գլխավոր մասնագետ

6

20.

առաջատար մասնագետ

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

9

Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության վարչություն

21.

վարչության պետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

22.

գլխավոր մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

4

23.

առաջատար մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

2

24.

առաջին կարգի մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

8

Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության վարչություն

25.

վարչության պետ

1

Իրավական աջակցության բաժին

26.

բաժնի պետ

1

27.

գլխավոր մասնագետ

4

28.

առաջատար մասնագետ

2

Փ աստաթղթաշրջանառության բաժին

29.

բաժնի պետ

1

30.

գլխավոր մասնագետ

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

14

Իրազեկման, խորհրդատվության և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին

31.

բաժնի պետ

1

32.

գլխավոր մասնագետ

2

33.

առաջատար մասնագետ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

Որակի ապահովման վարչություն

34.

վարչության պետ

1

35.

գլխավոր մասնագետ

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

6

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

36.

վարորդ

3

37.

հավաքարար

1

38.

տնտեսվար

1

39.

ցրիչ

1

40.

Ցանցային ադմինիստրատոր

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏ

8 3

Երևան քաղաքի տարածքային կենտրոն

41.

կենտրոնի պետ

1

42.

կենտրոնի պետի տեղակալ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2

Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին

43.

բաժնի պետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

44.

գլխավոր մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

4

45.

առաջատար մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

Բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժին

46.

բաժնի պետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

47.

գլխավոր մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

4

48.

առաջատար մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին

49.

բաժնի պետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

50.

գլխավոր մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

8

51.

առաջատար մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

2

52.

առաջին կարգի մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

13

Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության բաժին

53.

բաժնի պետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

54.

գլխավոր մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

3

55.

առաջատար մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

56.

տնտեսվար

1

57.

հավաքարար

1

58.

վարորդ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

37

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ

Հյուսիսային տարածքային կենտրոն/Վանաձոր/

59.

կենտրոնի պետ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1

Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին

60.

բաժնի պետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

61.

գլխավոր մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

2

62.

առաջատար մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

63.

առաջին կարգի մասնագետ-դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

Բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժին

64.

բաժնի պետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

65.

գլխավոր մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

66.

առաջատար մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

67.

առաջին կարգի մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին

68.

բաժնի պետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

69.

գլխավոր մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

2

70.

առաջատար մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

71.

առաջին կարգի մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին

72.

բաժնի պետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

73.

գլխավոր մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

2

74.

առաջատար մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

75.

վարորդ

1

76.

տնտեսվար

1

77.

հավաքարար

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ԲԱԺԻՆ

78.

Բաժնի պետ

1

79.

Գլխավոր մասնագետ

4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԻՋԵՎԱՆԻ ԲԱԺԻՆ

80.

բաժնի պետ

1

81.

գլխավոր մասնագետ

4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

3 2

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ( ՍԻՍԻԱՆ )

82.

կենտրոնի պետ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1

Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին

83.

բաժնի պետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

84.

գլխավոր մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

2

85.

առաջատար մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

Բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժին

86.

բաժնի պետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

87.

գլխավոր մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

88.

առաջատար մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

89.

առաջին կարգի մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին

90.

բաժնի պետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

91.

գլխավոր մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

2

92.

առաջատար մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին

93.

բաժնի պետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

94.

գլխավոր մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

2

95.

առաջին կարգի մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

96.

վարորդ

1

97.

տնտեսվար

1

98.

հավաքարար

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3

ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ

ԿԱՊԱՆԻ ԲԱԺԻՆ

99.

բաժնի պետ

1

100.

գլխավոր մասնագետ

4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

2 6

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (ԱՐՏԱՇԱՏ)

101.

կենտրոնի պետ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1

Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին

102.

բաժնի պետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

103.

գլխավոր մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

2

104.

առաջատար մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

Բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժին

105.

բաժնի պետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

106.

գլխավոր մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

107.

առաջատար մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

108.

առաջին կարգի մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին

109.

բաժնի պետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

110.

գլխավոր մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

3

111.

առաջատար մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

6

Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին

112.

բաժնի պետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

113.

գլխավոր մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

2

114.

առաջին կարգի մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԱՐՄԱՎԻՐ Ի ԲԱԺԻՆ

115.

բաժնի պետ

1

116.

Գլխավոր մասնագետ

4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

117.

վարորդ

1

118.

տնտեսվար

1

119.

հավաքարար

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ

ԿԵՆՏՐՈՆ

2 7

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ (ԱԲՈՎՅԱՆ)

120.

կենտրոնի պետ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1

Դեղերի շրջանառության վերահսկողության բաժին

121.

բաժնի պետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

122.

գլխավոր մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

123.

առաջատար մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

124.

առաջին կարգի մասնագետ- դեղերի շրջանառության վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

Բժշկական սպասարկման վերահսկողության բաժին

125.

բաժնի պետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

126.

գլխավոր մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

127.

առաջատար մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

128.

առաջին կարգի մասնագետ- բժշկական սպասարկման վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

Հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության բաժին

129.

բաժնի պետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

130.

գլխավոր մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

131.

առաջատար մասնագետ- հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

132.

առաջին կարգի մասնագետ-հիգիենիկ, սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4

Աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության բաժին

133.

բաժնի պետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

134.

գլխավոր մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

135.

առաջատար մասնագետ- աշխատողների առողջության պահպանման և անվտանգության ապահովման վերահսկողության տեսուչ

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3

Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձնակազմ

136.

վարորդ

1

137.

տնտեսվար

1

138.

հավաքարար

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3

ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Ի ԳԱՎԱՌԻ ԲԱԺԻՆ

140.

բաժնի պետ

1

141.

Գլխավոր մասնագետ

4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

2 4

ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ

ՀՍԿԻՉ ԿԵՏԵՐ

«Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

142.

հսկիչ կետի պետ

1

143.

գլխավոր մասնագետ

1

144.

բժիշկ-համաճարակաբան

9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

11

Մեղրիի սահմանային

բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

145.

հսկիչ կետի պետ

1

146.

համաճարակաբանի օգնական

6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

Բավրայի սահմանային

բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

147.

հսկիչ կետի պետ

1

148.

բժիշկ-համաճարակաբան

3

149.

համաճարակաբանի օգնական

3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

«Շիրակ» օդանավակայանի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

150.

հսկիչ կետի պետ

1

151.

Բժիշկ-համաճարակաբան

3

152.

համաճարակաբանի օգնական

1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

153.

Բագրատաշենի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

154.

հսկիչ կետի պետ

1

155.

Բժիշկ-համաճարակաբան

3

156.

համաճարակաբանի օգնական

5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

9

Այրում-Ջիլիզայի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

157.

հսկիչ կետի պետ

1

158.

համաճարակաբանի օգնական

4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5

Գոգավան-Պրիվոլնոյեի սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետ

159.

հսկիչ կետի պետ

1

160.

համաճարակաբանի օգնական

6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀՍԿԻՉ ԿԵՏԵՐ

51

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

280⬅ Վերադառնալhlib.am  logo  © 2019