Առողջապահական և աշխատանքի 
տեսչական մարմին

Հայաստանի Հանրապետության
առողջապահական եվ աշխատանքի տեսչական մարմին

ՀՀ առողջապահական եվ աշխատանքի 
տեսչական մարմին

MapArmenianՀայ

Կայքէջը գտնվում է կառուցման փուլում:
Հարգանքով, կայքի աշխատակազմ

 Մենյու

Օրենքներ

 1. ՀՀ օրենքը տեսչական մարմինների մասին՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=95028
 2. ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=66489
 3. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգիրք՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=125340
 4. ՀՀ օրենքը թափոնների մասին ՝ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=1722
 5. ՀՀ-ում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին օրենք՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=73114
 6. ՀՀ օրենքը Քաղաքացիական ծառայության մասին՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=120807
 7. ՀՀ Օրենքը դեղերի մասին՝ https://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=106446
 8. ՀՀ օրենքը բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=29774
 9. ՀՀ օրենքը բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկաման մասին՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=120734
 10. ՀՀ Օրենքը զանգվածային լրատվության մասին՝> https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=1379
 11. ՀՀ օրենքը գովազդի մասին՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=75427
 12. ՀՀ օրենքը տեղեկատվության ազատության մասին՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=1372
 13. ՀՀ օրենքը լիցենզվորման մասին՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=64260
 14. «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենք՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=73114
 15. Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին ՀՀ օրենք՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=150549


⬅ Վերադառնալhlib.am  logo  © 2019